Novoměstská setkání

V roce 1979 pozvalo město Bad Neustadt zástupce jiných Nových Měst k prvnímu setkání: Novoměstská myšlenka byla zrozena. Od té doby se konají pravidelná každoroční Novoměstská setkání. Vznikla tak ohromující vlna cestování, návštěv a kontaktů mezi Novými Městy.

Fotbalové kluby pořádají "Novoměstké turnaje", mládežníci, hasiči, sdružení záložníků, krojové a turistické spolky, šachové a pěvecké spolky - ti všichni se vydávají získat přátele v ostatních Nových Městech, provádějí návštěvy, slaví společně slavnosti a uzavírají nové kontakty. Zvláštní vlaky, nespočet autobusových jízd a soukromých rodinných cest staví novoměstskou myšlenku na široké základy novoměstského obyvatelstva.


Pro mnoho novoměšťáků je velké Novoměstské setkání s často více než 1000 účastníky z celké Evropy vrcholem oslav. Zde se většinou společně slaví v rámci velké městské oslavy. Přitom se udržují stará přátelství a navazují se nové kontakty.

Od 2024 se bude setkání Nových Měst slavit ve městě Cristian / Neustadt.