Można zamówić poniższe produkty:

Prosimy o użycie formularza na stronie kontaktowej.

Zamówienia można dokonać także telefonicznie - adres i numer telefonu znajduje się również na stronie kontaktowej.


Publikacja informacyjna ze zdjęciami o naszych Nowych Miastach

Parasolka-Nowe Miasta 18,50 €

Krawat 14,00 €

Neustadt ręcznik 19,50 €

Książka kucharska Noych Miast 3,00 €

Paszport Nowych Miast 1,00 €