Nowe Miasto nad rzekąWaldnaab

Nowe Miasto nad rzeką Waldnaab leży w środku rezerwatu przyrody Las Górnego Palatynatu. Ze względu na swoje centralne położenie, otwiera to powiatowe miasto, cały północno- Górnopalatyński przygraniczny teren w kierunku Czech.

Miasto to spogląda na 800 – letnią  historię. Od 1641 do 1808 roku było ono rezydencją książąt von Lobkovitz. Już sam w oval wpisany plac miejski proponuje zwiedzającym wiele zabytków, jakimi są: stary i nowy pałac, średniowieczne kamieniczki, ratusz miasta oraz miejski kościół parafialny pod wezwaniem św. Jerzego.

W latach 1890 – 1905 osiedliły się tutaj trzy huty szkła. W 20-tym wieku Nowe Miasto nad rzeką Waldnaab rozwinęło się jako centrum europejskiej produkcji szkła. Niestety jedynymi pozostałościami tej świetności są już tylko zarząd fabryki F.X.  Nachtmann („Riedel – Glas”), a także dział „Szkło” w tutejszym Muzeum Noego Miasta nad rzeką Waldnaab.

Jednym z ulubionych i najbardziej uczęszczanych szlaków rowerowych miasta powiatu Nowe Miasto nad rzeką Waldnaab jest tzw. „Bockl – Radweg”. Jego początkiem jest Nowe Miasto nad rzeką Waldnaab, trasa ta rozciąga się na przestrzeni 52 km i tym samym jest najdłuższą w Bawarii trasą rowerową przbiegającą wzdłuż byłej linii kolejowej.

Informacje

Stadtverwaltung
Stadtplatz 2 - 4
92660 Neustadt an der Waldnaab

Tel. 09602-94340
Fax 09602-943466

www.neustadt-waldnaab.de

Bayern
6.000 Einwohner