Stretnutie Nových Miest 2023 v Neustadt an der Donau

750 rokov mesta Neustadt an der Donau: Od 7. do 9. júla 2023 budú oslavy výročia mesta spojené s medzinárodným stretnutím Nových Miest.


750 rokov od udelenia mestských práv – to sa bude na budúci rok oslavovať v Neustadt an der Donau. V r. 1273 udelil bavorský vojvoda Ludwig II. vtedajšiemu mestu Säligenstadt mestské práva. Dnes je Neustadt an der Donau tretím najväčším mestom okresu Kelheim v srdci Bavorska a zároveň hospodársky silným a životaschopným mestom.

Pôvodná osada, z ktorej časom vzniklo mesto Neustadt an der Donau, bola založená už v 6.-7. storočí. O niečo neskôr, ako boli 11. mája 1273 osade Säligenstadt udelené mestské práva, sa mesto spomína už ako nové mesto - „neue Stadt“ Neustadt. Aj dnes ešte v Neustadt an der Donau mnohé pripomína dlhú históriu mesta: od mestských hradieb, ktoré ešte doteraz z väčšej časti obklopujú mesto, cez neskorogotickú radnicu až po kaplnku sv. Anny postavenú v roku 1815. Medzitým sa Neustadt an der Donau stalo aj centrom priemyslu s množstvom pracovných príležitostí, svojou mestskou časťou Bad Gögging obľúbeným cieľom ciest a moderným mestom so širokou kultúrnou a voľnočasovou ponukou.

V roku 2023 sa v Neustadt an der Donau preto ponúka nasledovné: jubileum mesta sa bude oslavovať akciami a podujatiami v oblasti umenia, kultúry a histórie celý rok. Ako vyvrcholenie sa budú konať od 7. do 9. júla 2023 tradičné oslavy s medzinárodným Stretnutím Nových Miest v Európe. Novomešťania a Novomešťanky z Neustadt an der Donau tak budú oslavovať spoločne s hosťami z Nových Miest z celého nemecky hovoriaceho priestoru.

Neustadt an der Donau

Prezentácia na stretnutí v Neustadte

Vráť sa

Všetky správy a informácie o Nových Mestách

750 rokov mesta Neustadt an der Donau: Od 7. do 9. júla 2023 budú oslavy výročia mesta spojené s medzinárodným stretnutím Nových Miest.

Žiaľ, ani tento rok nebude stretnutie v Neustadte. Koronakríza núti zodpovedných z Neustadt Harz, aby sa rozhodli festival zrušiť bez náhrady.

Už od roku 1979 rozvíjajú európske Nové Mestá peknú tradíciu: Stretnutie Nových Miest, na ktorom sa stretáva každoročne okolo 1000 Novomešťanov. Mesto Neustadt in Holstein dostalo nápad, ako umožniť kontakty po celý rok: korešpondenciu medzi Novomešťanmi.

Žiaľ, plánované stretnutie Neustadtu 2021 v Neustadte in Holstein od 25. do 27. júna muselo byť kvôli korónovej pandémii zrušené.

Najnovší člen partnerstva miest je Cristian-Neustadt v Burzenlande.

Žiaľ, plánované stretnutie Neustadtu 2020 v Neustadte an der Aisch od 3. do 5. júla muselo byť kvôli korónovej pandémii zrušené.

V čase od 28. do 30. júna 2019 sa veľká rodina Nových Miest stretla po rokoch 1979 a 1999 už tretíkrát v Bad Neustadt an der Saale a oslávila 40. výročie existencie novomestského partnerstva.