Stretnutie Nových Miest

V roku 1979 pozvalo mesto Bad Neustadt na prvé stretnutie zástupcov iných miest s názvom Neustadt: vznikla "novomestská myšlienka". Odvtedy sa konajú každoročné stretnutia Nových Miest. Tak vznikla medzi Novými Mestami mohutná vlna kontaktov, ciest a návštev.

Futbalové kluby organizovali "Novomestské turnaje", mládežnícke skupiny, hasičské zbory, rezervné združenia, krojové a turistické kluby, šachové a spevácke spolky - všetky sa rozmohli, aby získali priateľov v iných Nových Mestách, vzájomne sa navštevovali, spoločne oslavovali sviatky a nadväzovali nové kontakty. Celé vlaky, nespočetné množstvo autobusovýchzájazdov a súkromné ​​rodinné výlety postavili myšlienku Nových Miest na širokom základe v populácii Novomešťanov.


Pre mnohých Novomešťanov je však toto veľké "stretnutie Nových Miest" s často viac ako 1000 účastníkov z celej Európy každoročne vrcholom. Tu sa zvyčajne spoločne oslavuje v kontexte veľkých mestských osláv. Pritom saupevňujú staré priateľstvá a nadväzujú sa nové kontakty.

 

2022 bude stretnutie Nových Miest v Neustadt / Harz.  Pozor: bohužiaľ zrušené